FORSSAN VANHAN KOULUN KILTA
VUODEN 2008 KILTAKOKOUS

Paikka:   Forssan yhteislyseo, vanha juhlasali
Aika:       Lauantai 15.3.2008 klo 11-12
Läsnä:    Liitteen mukaiset 53 killan jäsentä

 

1. Kokouksen avaus
Kiltavanhin avasi kokouksen. Sytytettiin muistokynttilä ja pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana kuolleiden Killan jäsenten muistoa kunnioittaen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin kiltavanhin Pentti Kaunisto

4. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Sihteeriksi valittiin killan sihteeri Eira Merilä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Jokisalo ja Raimo Syrjänen

5. Kokouksen työjärjesyksen vahvistaminen
Hyväksyttiin

6. Sääntöjen tarkistus
Päätettiin, että
- § 7, lisätään maininta vuosikokouksen tiedottamistavasta. Jäsenille lähetetään   kutsukirje n. kolme viikkoa ennen kokousta ja samaan, aikaan julkaistaan koko uskutsu Forssan Lehden ilmoituksella.
- Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä
- § 10, kiltatoimikunnassa on, 5-9 kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan kiltavanhimman ja muut tarvittavat toimihenkilöt

7. Vuoden 2007 toimintakertomuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin

8. Vuoden 2007 tilikertomuksen esittäminen ja hyväksyminen
Hyväksyttiin

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen kiltatoimikunnalle
Myönnettiin

10. Vuoden 2008 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttiin

11. Jäsenmaksun ja Iiittymismaksun suuruudesta päättäminen
Jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään 10 € / vuosi tai 40 € / 5v

12. Vuoden 2008 talousarvion hyväksyminen
Hyväksyttiin

13. Tilintarkastajien valitseminen
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Mirja Porjamo ja Jouni Luuppala sekä varal- le Eira Merilä ja Kaarina Lund.

14. Kiltatoimikunnan jäsenten valinta vuosiksi 2008-2009
Kiltatoimikunnan jäsenistä Eira Merilä, Pentti Kaunisto ja Jaakko Turtola olivat ilmoittaneet, etteivät olisi enää käytettävissä kiltatoimikuntaa valittaessa.

Kiltatoimikuntaan valittiin Pentti Järvinen, Jari Helminen, Anne Kähkönen, lris Pale, Kari Pohjola, Timo Vilpas, Hannu Lahtonen, Maija Pietilä ja Simo Veistola. Kokoonkutsujana Pentti Järvinen.
               
Sihteeri Eira Merilä kiitti eroavaa puheenjohtajaa monivuotisesta tarmokkaasta työsta kiltavanhimpana. Kiltavanhin puolestaan kiitteli toimikuntaa. Entisen kiltatoimikunnan jäsenet ja konventtitoimikunnan vetäjä Iris Pale kukitettiin.

15. Juhla- ja konventtitoimikunnat; Koulu 110 vuotta
Juhlasta on keskusteltu koulun kanssa ja rehtori Simo Veistola on ilmoittanut, että koulun puolella ollaan valmiita valmisteluihin niin, että juhla olisi lokakuun puolivälin paikkeilla vuonna 2009. Ohjelman suorittajat hankitaan edelleen koulun entisten ja nykyisten oppilaiden joukosta. Mahdollisia ehdokkaita on alettava kartoittamaan hyvissä ajoin. Tässä kilta toimisi "asiantuntijana". Mahdollisia iltatilaisuuksia varten on kiltatoimikunnan hyvissä ajoin varattava paikat. Kysymykseen tulisivat lähinnä Forssan Klubi, Koskenniska ja Pumpulienkeli. Kymmenen vuotta sitten iltajuhliin osallistujia oli n. 400. Juhlista vastaa kiltatoimikunta, joka kutsuu järjestelyihin tarvittavat lisähenkilöt. Konventtitoimikunta jatkaa entisessä kokoonpanossaan Iris Pale puheenjohtajana ja jäseninä Jari Helminen, Pentti Järvinen, Pentti Kaunisto ja Timo Vilpas.

16. Avustusten myöntäminen oppilaskunnalle
Oppilaskuntaa on avustettu vuosittain 300-400 eurolla Kysymyksessä on ollut lähinnä messumatkan kuljetuskustannukset Helsinkiin yhden bussin osalta. Päätettiin kustantaa yhden linja-auton osuus.

17. Toimintavuoden stipendit
Päätettiin, että entiseen tapaan annetaan kolme stipendiä lyseolle 100 euroa kummallekin yläkoululle keväällä ja yksi syksyn kirjoittajalle sekä vuoden 1954 ylioppilaiden stipendi 100 euroa.

18. Julkaisutoiminnan tilanne
Uranuurtajaa on vielä jonkin verran jäljellä. Rakas Vanha Koulu on myyty loppuun.

19. Tervehdys kevatjuhlassa 31.5.
Kevään 1958 ylioppilaisiin on oltu alustavasti yhteydessä ja asia on sovittu.

20. Seuraavan vuosikokouksen aika ja paikka
Asiasta syntyneessä keskustelussa todettiin, että kolmannen kuukauden kolmas lauantai on hyvä ajankohta ja koulu sopiva paikka tämänvuotisen kokouksen tapaiselle yhdessäololle.

21. Muut mahdolliset asiat
Sihteerin pyynnöstä käsiteltiin asiaa, jossa kiltavanhin totesi olevansa jäävi ja puhetta kutsuttiin kokouksen loppuajaksi johtamaan varapuheenjohtaja Pentti Järvinen.
               
Sihteeri esitti, että Pentti Kaunistolle aikoinaan anottu kotiseutuneuvoksen arvonimiasia otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Vuonna 2000 tehtyyn anomukseen tuli kielteinen päätös perusteilla, jotka sen jälkeen ovat muuttuneet ja asia voidaan nyt ottaa uudelleen käsiteltäväksi. Sihteeri esitti seuraavan päätösehdotuksen:
1. Hakemus kotiseutuneuvoksen arvonimen saamiseksi Pentti Kaunistolle teh dään.
2. Forssan Vanhan Koulun Kilta sitoutuu maksamaan mahdollisesta arvonimen saamisesta aiheutuneen leimaveron n. 1 500 euroa.
3. Muiden yhteistyötahojen kanssa neuvottelemaan ja asiaa eteenpäin viemään valtuutetaan Eira Merilä ja Pentti Järvinen.

Ehdotus hyväksyttiin.

22. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Pentti Järvinen kiitti kokousväkeä aktiivisuudesta ja toivotti hyvää koulupäivää.

 

Kokouksen puolesta
 

Pentti Kaunisto puh.joht. § 1-20                                          Eira Merilä, sihteeri

Pentti Järvinen, puh.joht. § 21-22

 

TAKAISIN