FORSSAN VANHAN KOULUN KILTA
VUODEN 2007 KILTAKOKOUS

Paikka: Ravintola Vanha Värjäri, Forssa
Aika: lauantai 21.4.2007 klo 13.00-15.00

Läsnä: Killan 43 nimilistasta ilmenevää jäsentä

 

1. Kokouksen avaus

Kiltavanhin, avasi kokouksen. Ennen kokousta kiltatoimikunnan edustajat ja muutama kiltalainen kävivät Forssan hautausmaalla laskemassa muistokukat sankarivainajien muistomerkille, sekä edesmenneiden opettajien haudoille. Forssaan on haudattu johtajatar Jenny Lyytiö, rehtori Mikko Sipponen, rehtori Rolf Rajalin sekä opettajat Ester Knoblock, Helvi Rajalin, Leila Reisto, Miili Simpura ja Anni Teppo sekä kiltavanhimpana toiminut Esko Laitinen.

Kiltavanhin lausui muistosanat ja muistokynttilän sytyttämisen jälkeen vietettiin hiljainen hetki.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Kaunisto

4. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Anne Kähkönen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Järvinen ja Markku Lindfors, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin

6. Vuoden 2006 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin

7. Vuoden 2006 tilikertomuksen, esittäminen ja hyväksyminen

Hyväksyttiin

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen kiltatoimikunnalle

Myönnettiin yksimielisesti

9. Vuoden 2007 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin

10. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2008

Kiltatoimikunta esitti maksuksi edelleen 6€ / vuosi ja 25 € / 5v. Kokous päätti yksimielisesti, että jäsenmaksu on 10 € / v ja 40 € / 5v.

11. Kuvaamataidon töiden lunastaminen koululle

Muutaman vuoden ajan on kuvaamataidon opettaja Laila Saloniuksen toimesta lunastettu koululle muutama kuvaamataidon oppilastyö. Kiltatoimikunta esittää tarkoitukseen 100 euroa.

Päätösehdotus hyväksyttiin

12. Internet

Jari Helminen on avannut Killan internet-sivut edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Tiedot löytyvät osoitteella www.fvkk.fi. Helminen selosti tämänhetkistä tilannetta. Sivuilla on jo esim. koulun historiaa, valokuvia ja joitakin kirjoituksia sekä ylioppilasluokkien oppilasluettelot 1956-1975.

Päätettiin, että Helminen täydentää tiedostoa sitä mukaa, kun aineistoa hänelle toimitetaan.

13. Vuoden 2006 talousarvion (liite) hyväksyminen

Hyväksyttiin

14. Tilintarkastajien valitseminen

Tilintarkastajiksi valittiin Pentti Teppo ja Jorma Harjunen. Varahenkilöinä toimivat Kaarina Lund ja Mirja Porjamo.

15. Kiltatoimikunnan jäsenet vuosiksi 2007-2008

Sääntöjen mukaan kiltatoimikuntaan kuuluu viisi kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan vuodeksi kerrallaan kiltavanhimman sekä muut toimihenkilöt. Sääntöjä ollaan uudistamassa ja päätettiin yksimielisesti, että tässä vaiheessa valitaan kiltatoimikunta vain vuodeksi. Samalla päätettiin jäsenmääräksi kuusi.

Kiltatoimikuntaan valittiin uudelleen Eira Merilä, Pentti Järvinen, Pentti Kaunisto ja Jaakko Turtola. Sinikka Lahtosen jäätyä pois valittiin tilalle Anne Kähkönen. Jari Helminen täydentää toimikunnan ja huolehtii § 12. mainitusta yhteydenpidosta.

16. Juhlatoimikunnan perustaminen

Koulun perustamisesta tulee kuluneeksi 110 vuotta kahden vuoden kuluttua. Vuonna 2009 tulee myös kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun ensimmäiset ylioppilaat koulusta valmistuivat. Kouluun on oltu yhteydessä asiasta ja jonkinlaista ajatusta on sillä taholla herätelty juhlan järjestämiseksi.

Päätettiin perustaa juhlatoimikunta, johon jäseninä tulivat Hannu Heinilä, Jari Helminen, Pentti Kaunisto, Iris Pale ja Timo Vilpas. Toimikunta ottaa yhteyttä kouluun.

17. Konventtitoimikunnan perustaminen

Killan puitteissa on järjestetty kaksi tapahtumaa lyhyellä aikavälillä. Päätettiin, että kokeiltaisiin ensi vuonna näiden yhdistämistä samalle päivälle. Yhteisenä tapahtumana olisi ruokailu. Kiltakokous, jonka yhteydessä on ohjelmaa tai tutustumiskäynti päättyy ruokailuun. Teinikonventtiin osallistuvat voivat olla siinä mukana ja jatkaa omalla ohjelmallaan. Mukana voi olla tietenkin koko päivän.

Asiaa hoitamaan valittiin toimikunta, johon kuuluvat Jari Helminen Pentti Järvinen, Pentti Kaunisto, Iris Pale ja Timo Vilpas.
Tapahtumapäivä on maaliskuun kolmas lauantai 2008.

18. Julkaisutoiminnan tilanne

Uranuurtaja -teosta on vielä varastossa melkoisesti. Markkinointia jatketaan erityisesti luokkakokoontumisten yhteydessä. Rakas Vanha Koulu sen sijaan on loppuunmyyty.

19. Stipendien jako

Aikaisempina vuosina on lyseolle annettu neljä stipendiä jaettavaksi uusille ylioppilaille kolme keväällä ja yksi syksyllä. Kummallekin yläasteelle on annettu yksi stipendi peruskoulunsa päättävälle oppilaalle.

Kiltatoimikunta esittää, että stipendit annetaan tänäkin vuonna ja niiden suuruus olisi 100 euroa. Lisäksi vuonna 1954 kirjoittaneiden stipendirahalahjoituksesta annetaan yksi 100 euron stipendi, Gunnar Laation lahjoittamasta stipendistä jaetaan 300 euroa.

Ehdotus hyväksyttiin.

20. Tervehdys lyseon kevätjuhlassa

Vuorossa ovat vuoden 1957 ylioppilaat. Pentti Kaunisto hoitaa asiaa.

21. Seuraavan vuosikokouksen aika

Kokous pidetään lauantaina 15.3.2008.

22. Sääntöjen tarkistaminen

Päätettiin, että säännöt tarkistetaan ja muutokset hyväksytään vuoden 2008 kiltakokouksessa.

23. Muut mahdolliset asiat

Todettiin, että Forssa-päivää vietetään syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Siitä ja mahdollisesta kiltalaisten tapaamisesta tiedotetaan Killan sivuilla.

24. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

Kokouksen jälkeen nautittiin Killan tarjoamana Vanhan Värjärin pitopöydän antimista.

 

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja ja sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu

Pentti Järvinen ja Markku Lindfors

 

TAKAISIN