FORSSAN VANHAN KOULUN KILTA
Toimintasuunnitelma vuodelle 2008


Toimintavuoden tapahtumat noudattelevat jo tutuksi tulleita linjoja.

Kiltakokous pidetään lyseolla kiltakokouksen päätöksen mukaisesti 15.3. 2008 samana päivänä kuin Työväentalolla pidettävä konventti. Killan ja sen toiminnan tunnetuksi tekemiseksi lähetetään 700-800 kirjettä sekä sähköpostia parille sadalle, joiden osoitteet on saatu selville. Kiltakokouksessa tarkistetaan ja täydennetään Killan sääntöjä eräiltä osin.

Koulujen kevätjuhlassa jaetaan lyseon oppilaille kolme 100 euron stipendiä sekä annetaan kummallekin yläasteelle 100 euroa jaettavaksi yhdelle tai useammalle oppilaalle opettajakunnan harkinnan mukaan. Syksyn ylioppilasjuhlassa annetaan yksi 100 euron stipendi.

Viisikymmentä vuotta sitten kirjoittaneiden terveiset kuullaan tänäkin vuonna koulun kevätjuhlassa. Killan toimesta on otettu yhteyttä ja koulu lähettää toukokuussa kaikille kutsun kevätjuhlaan. Kilta toimii yhteydenpitäjänä koulun ja kirjoittaneiden välillä.

Jari Helminen on tehnyt melkoisen työn osoitteiden ja yhteystietojen hankinnassa. Hän vastaa edelleen Killan sivusta www.fvkk.fi  internetissä.

Killan arkistosta annetaan mm. luokkatapaamisten yhteydessä tarvittavia osoitetietoja ja avustetaan mahdollisuuksien mukaan tapaamisten järjestelyissä. Killan edustaja osallistuu tapahtumiin tarpeen mukaan. Osoitetiedot pyritään pitämään ajan tasalla ja niitä täydennetään.

Koulun 110-vuotisjuhlan järjestämisen valmisteluun osallistutaan tarpeen mukaan ja Kilta suunnittelee mahdollisen entisten oppilaiden oman tapaamisen 100-vuotisjuhlien tapaan.

Killan varastossa olevaa Uranuurtaja-teosta markkinoidaan edelleen.

Killan jäsenmäärää pyritään lisäämään.

Yhteislyseon kanssa ollaan yhteistyössä. Osallistutaan tarvittaessa koulun oppilaskunnan toiminnan tukemiseen koulun esittämien toiveiden pohjalta.

Kilta lunastaa toimintavuoden aikana 100 eurolla oppilaiden töitä koulun arkistoon lehtori Laila Saloniuksen valinnan mukaan.

 

Talousarvio vuodelle 2008

Tulot

Jäsenmaksut                           1400
Korkotuotot                                  200
Myynti (kirjat)                               250
Yhteensä                                  1850

 

 

Tilikauden alijäämä             1160 €

Menot

Stipendit                                                600
Toimistotarvikkeet                               100
Vuosikokous                                     1 000
Posti- ja puhelinkulut                          700
Ilmoitukset                                              70
Huomionosoitukset                            100
Palvelumaksut                                       50
Oppilaskunnan harrastustoiminta   400
Yhteensä                                             3010

TAKAISIN