FORSSAN VANHAN KOULUN KILTA
Toimintasuunnitelma vuodelle 2007


Uusi kiltatoimikunta valitaan vuosikokouksessa.

Helmikuussa lähetettiin vuonna 1957 kirjoittaneille kirje, jossa esitettiin toivomus tervehdyksen tuomisesta yhteislyseon kevätjuhlaan. Koulun kanssa yhteistyössä kutsutaan kaikki tuolloin kirjoittaneet kevään ylioppilasjuhlaan. KoululIa järjestetään ennen juhlaa kahvitilaisuus. Kevätjuhlassa jaetaan opiskelijoille Killan lahjoittamat kolme 100 euron stipendiä. Linikkalan ja Kuhalan yläkouluille annetaan 100 euroa kummallekin jaettavaksi yhtenä tai useampana stipendinä peruskoulun päättävälle oppilaalle. Lisäksi annetaan vuoden 1954 ylioppilaiden 100 euron stipendi. Gunnar Laation vuonna 2006 lahjoittamasta stipendirahasta jaetaan loppuosa 300 euroa.

Lyseolla järjestetään myös syksyllä kirjoittaneille lakkiaisjuhla, joka pidetään 5.12. Kilta lahjoittaa tällöin yhden 100 euron stipendin. Juhlaan pyritään saamaan tervehdyksen tuoja vuoden 1957 kirjoittaneista. Killan edustajat pyrkivät olemaan läsnä kummassakin lakkiaisjuhlassa.

Killan jäsenhankintaa jatketaan esim. luokkatapaamisten yhteydessä, joissa Killan edustaja vierailee esittelemässä toimintaa. Tavoitteena on saada enenevässä määrin nuorempia oppilaspolvia mukaan toimintaan.

Vuosi 2009 on taas koulun juhlavuosi. Perustamisesta tulee kuluneeksi 110 vuotta ja ensimmäiset ylioppilaat (viisi tyttöä ja kuusi poikaa) saivat valkolakkinsa tasan 100 vuotta sitten. Mahdolliseen juhlintaan on enää kaksi vuotta aikaa. Hyvän suosion saaneet senioriteinikunnan konventit jatkuvat ja niiden järjestelyt vaativat myös melkoisesti aikaa ja vaivaa. Toiminta on syytä Iiittää entistä kiinteämmin osaksi Killan vuotuista toimintaa. Näiden kahden tapahtuman läpiviemiseksi tulevaisuudessa on syytä perustaa erillinen juhlatoimikunta. Kiltakokouksen ja teinikonventin järjestämisajankohdat ovat lähekkäin toisiaan ja molemmissa on osittain samoia henkilöitä ja kokoontumisten ohjelmistokin on samantapainen. Tapahtumat on syytä yhdistää samalle päivälle.

Rakas Vanha Koulu on loppuunmyyty. Uranuurtajan markkinointia jatketaan edelleen.

Killalla on jo kohtuullinen määrä vanhempien oppilaspolvien nykyisiä osoite- ym. tietoja aina 1970-luvulle asti. Osoitteistoa täydennetään ja pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään se ajan tasalla.

Jari Helmisen ansiokkaasti hoitamassa netissä on n. 400 oppilaan nettiyhteydet. Nimistöä täydennetään jatkuvasti. Myös tätä kautta saataneen uusia jäseniä.

Pyritään pitämään säännöllisesti yhteyttä kouluun ja sen oppilaskuntaan. Oppilaiden harrastustoimintaa tuetaan ainakin jatkamalla kuvaamataidon oppilastöiden lunastamista.

 

TAKAISIN