FORSSAN VANHAN KOULUN KILTA
Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Kiltatoimikunta jatkaa toimintavuoden entisessä kokoonpanossa. Kiltavanhimpana on Pentti Kaunisto, varavanhimpana Pentti Järvinen, sihteerinä Eira Merilä, rahastonhoitajana Jaakko Turtola ja viidentenä jäsenenä Sinikka Lahtonen.
Helmikuussa lähetettiin vuonna 1956 kirjoittaneille kirje, jossa esitettiin toivomus tervehdyk­sen tuomisesta yhteislyseon kevätjuhlaan. Killan jäsen Reko Vilpas tuo uusille ylioppilaille tervehdyksen viiden vuosikymmenen takaa. Koulun kanssa yhteistyössä kutsutaan kaikki tuolloin kirjoittaneet kevään ylioppilasjuhlaan. Koululla järjestetään ennen juhlaa kahvitilai­suus.

Kevätjuhlassa jaetaan opiskelijoille Killan lahjoittamat kolme 100 euron stipendiä. Linikkalan ja Kuhalan yläasteille annetaan 100 euroa kummallekin jaettaviksi yhtenä tai useampana stipendinä peruskoulun päättävälle oppilaalle. Lisäksi annetaan vuoden 1954 ylioppilaiden 100 euron stipendi.
Lyseolla järjestetään myös syksyllä kirjoittaneille lakkiaisjuhla, joka pidetään 4.12. Kilta lahjoittaa tällöin yhden 100 euron stipendin. Juhlaan pyritään saamaan tervehdyksen tuoja vuoden 1956 kirjoittaneista. Killan edustajat pyrkivät olemaan Iäsnä kummassakin lakkiaisjuh­lassa.

Kiltaan on alkuvuoden aikana Iiittynyt useita uusia jäseniä ja jäsenhankintaa jatketaan esim. luokkatapaamisten yhteydessä, joissa Killan edustaja vierailee esittelemässä toimintaa. Tavoitteena on saada eneneväss6 määrin nuorempia oppilaspolvia mukaan toimintaan.

Uranuurtajan markkinointia jatketaan edelleen.
Killalla on jo kohtuullinen määrä vanhempien oppilaspolvien nykyisiä osoite- ym. tietoja aina 1970-luvulle asti. Osoitteistoa täydennetään ja pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään se ajan tasalla.

Pyritään pitämään säännöllisesti yhteyttä kouluun ja sen oppilaskuntaan. Oppilaiden harras­tustoimintaa tuetaan ainakin jatkamalla kuvaamataidon oppilastöiden lunastamista.

 

TAKAISIN