FORSSAN VANHAN KOULUN KILTA
Toimintakertomus vuodelta 2007Kiltavanhimpana on toiminut Pentti Kaunisto ja varavanhimpana Pentti Järvinen, sihteerinä Eira Merilä, rahastonhoitajana Jaakko Turtola, tiedottajina Jari Helminen ja Anne Kähkönen.

Vuoden kiltakokouksessa ravintola Vanha Värjärissä 21.4.2007 oli paikalla 47 jäsentä. Lehtori Juhani Kähkösen johdolla Linikkalan yläkoulun oppilaat esittivät musiikkia ja Helka Valpasvuo lausuntaa.

Kiltatoimikunta valittiin poikkeuksellisesti vain vuodeksi ja jäsenmäärä lisättiin kuuteen.

Koulun kevätjuhlaan vei viisikymmentä vuotta sitten kirjoittaneiden tervehdyksen Killan jäsen Pentti Kaunisto. Kilta jakoi juhlassa kolme 100 euron stipendiä, jotka saivat: Emilia Naatula, Marika Helin ja Aliisa Klemelä. Kuhalan ja Linikkalan yläasteille annettiin kummallekin 100 euron stipendiraha. Linikkalassa Pauliina Pelto-Huikko ja Jani Kaseva saivat 50 euron stipendit ja Kuhalassa Tiina Toivonen 100 euroa. Gunnar Laation 100 euron stipendin saivat Hanna Niekka, Anni Viljanen ja Jarkko Suokas. Vuoden 1954 ylioppilaiden 100 euron stipendin saaja oli Markus Selin.

Kymmenelle syksyn kirjoittajalle lahjoitettiin koulun historia. Syksyn juhlassa Kiltaa edusti kiltavanhin, joka toi myös tervehdyksen 50 vuotta sitten kirjoittaneilta.

Kuvaamataidon opettaja Laila Saloniuksen aloitteesta lunastettiin lukion kahdelta oppilaalta kuvaamataidon työt koulun kokoelmiin. Minna Salomaa sai stipendinä 40 euroa ja Hannu Ranta 60 euroa.

Vanha koulumme tulee toimineeksi 110 vuotta syksyllä 2009. Tätä varten perustettiin juhlatoimikunta, johon valittiin Hannu Heinilä, Jari Helminen, Pentti Kaunisto, Iris Pale, Pentti Teppo ja Timo Vilpas. Kiltavanhin on pitänyt yhteyttä lyseon opettajiin ja oppilaskuntaan. Juhlan järjestämisestä on keskusteltu koulun henkilökunnan kanssa. Ajankohta olisi todennäköisesti lokakuu.

Konventtitoimikuntaan valittiin Jari Helminen, Pentti Järvinen, Pentti Kaunisto, Iris Pale ja Timo Vilpas. Toimikunnan vetäjänä on toiminut Iris Pale.

Kiltatoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja lisäksi pidettiin konventtitoimikunnan kanssa yhteinen kokous kerran.

Jari Helminen on täydentänyt ansiokkaasti Killan Internet-sivuja ja hankkinut sähköpostiosoitteita.

Kiltavanhin vieraili muutamassa luokkatapaamisessa ja markkinoi samalla Kiltaa ja julkaisuja.

Vuoden aikana Kiltaan liittyi runsaat kymmenen uutta jäsentä.

 

TAKAISIN